Skolen er en mere end 100 år gammel, traditionsrig skole beliggende i et naturskønt område. Marselisborg Skoven, stranden, sø og Jelshøj kan man nå på 15 minutter. Endvidere er nærmeste nabo et stykke fredskov, som anvendes dagligt i undervisningen. Skolen ligger placeret i et lokalt boligområde, som primært består af parcelhuse, men også områder med andelsboliger og boligforeninger er en del af skoledistriktet.

Skolen har ca. 600 elever fordelt på 26 klasser fra 0.-9. klasse. Hovedparten af skolens elever fra 0.-3. klasse er tilknyttet skolens SFO om eftermiddagen. Fritidscenter Oddervej har klubaktiviteter for skolens 4. til 6. klasses elever på skolens matrikel.

Skolen har de seneste år arbejdet på at optimere skolens udearealer og har blandt andet et spændende aktivitetsområde (BAU-Banen), bålplads, udeværksted og -køkken mv. Dette giver os en mulighed for at tilrettelægge en øget andel af undervisningen udendørs samt give vore elever gode muligheder for at være aktive i frikvartererne og i deres fritid.

Vores skole – faglighed, fællesskab og fremsyn

Skåde Skole er kendetegnet ved et højt fagligt niveau og en god trivsel i elevgruppen. Vi ønsker at være den bedste skole for områdets børn og unge. Spændende og lærerig og med et evigt fokus på at udvikle nye muligheder for optimering af børn og unges læringsbetingelser.

Eleverne på Skåde Skole lærer at håndtere en verden i forandring. En verden, der hele tiden byder på nye muligheder og udfordringer. Og hvor børnene og de unge i deres livslange læringsforløb er en aktiv og engageret del i udviklingen af fremtidens samfund – både nationalt og globalt.

Skåde Skole ønsker, at eleverne udvikler sig til livsduelige, robuste og fagligt dygtige mennesker, der kan og vil deltage aktivt i samfundslivet. Vi forventer, at alle yder deres bedste.

Skolen har en positiv forældrekreds, som er engageret i deres børns skolegang. Dertil kommer et godt og velfungerende samarbejde med skolebestyrelsen.

Profil og værdigrundlag

Udgangspunktet for den pædagogiske indsats på Skåde Skole er folkeskoleloven, undervisningsministeriets målsætninger og Aarhus Kommunes Skolepolitik.
Skåde Skoles stræbende mål er at skabe et trygt fællesskab og vægte en vedkommende hverdag præget af høj faglighed på baggrund af følgende værdier:

  • Troværdighed
  • Respekt
  • Engagement

Det enkelte barn møder engagerede voksne, der i et respektfuldt fællesskab skaber rammer og rum, der medvirker til dets alsidige personlige udvikling, glæde og lysten til at lære. Det enkelte barn har medansvar og medindflydelse i en skole, der tager barnet alvorligt i et ansvarsfuldt læringsmiljø.

Den enkelte medarbejder indgår i et tillidsfuldt samarbejde med skolens ledelse. Medarbejderen tager engageret del i skolens udvikling og yder sit til fællesskabet og arbejdsglæden.

Forældre indgår i et ansvarligt samarbejde, der skaber glæde og udvikling for deres barn. Forældre vil møde en dagligdag, der giver deres barn tryghed, selvværd og lyst til at lære.

Ledelsen skaber rammer og retning og er ansvarlig for et positivt arbejdsmiljø, hvor udvikling er nøgleordet, og hvor mødet med medarbejderne er baseret på anerkendelse, troværdighed, tillid og tryghed. Ledelsen er engageret i medarbejdernes trivsel og sætter aktivt fokus på, at alle spiller en vigtig rolle for helheden og fællesskabet.

Film om Skåde Skole

Trivsel og udvikling

 

Samarbejde med forældre

 

Børnenes faglige udvikling