Links:

Rutiner i SFO'en

Telefonnumre:

Hovednummer SFO:  87 13 91 50

SFO 0. årgang:  29 13 24 63
SFO 1. årgang:  29 20 88 91
SFO 2. årgang:  29 13 24 65
SFO 3. årgang:  29 13 24 67

Morgenstunden:
Morgenstunden i SFO forløber roligt. Børnene modtages af to voksne i køkkenet, hvor der tilbydes morgenmad indtil kl. 7.30. Der er god tid til hyggesnak, et spil eller en bog. Når skolestarten nærmer sig, sendes børnene i skole.

Klassepædagog:
Hver klasse har tilknyttet en klassepædagog.

Aktiviteter:
I SFO'en tilbydes årgangsvis, men er der plads, er børn fra andre årgange meget velkomne. Jævnligt er der også aktiviteter på tværs af årgangene. Som udgangspunkt er deltagelse i aktiviteterne frivilligt for børnene, men der kan være klassearrangementer og ture ud af huset, der gør deltagelse obligatorisk.

Eftermiddagen:
Vores eftermiddagspause ligger i tidsrummet kl. 14.00-15.00. Der bliver ringet med en klokke for at gøre opmærksom på pausen og madpakker. Vi bespiser ikke børnene i pausen, så det er en god idé at have en ekstra madpakke med til pausen.
Vi lukker klasserne kl. 16.30 og har fælles afslutning på dagen i køkkenet.

På tur:
Når vi tager på tur, får børnene altid en ”turseddel” med hjem, så I er orienteret om hjemkomsttidspunkt m.v.

Lokaler og område:
Undervisning- og fritidsdel deler lokaler på Skåde Skole, og der er et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger i indskolingen.
Pædagogerne deltager i mange af indskolingens undervisningstimer.
SFO’en råder i fritidsdelen over et stort areal – legeplads, skov, skolegård, udeværksted, gymnastiksal, Bau-bane samt nogle af skolens faglokaler.

Åbningstid
På hverdage holder vi åbent fra kl. 6.30-8.15 og igen fra kl. 12.00-17.00 - fredag lukkes dog kl. 16.30. 
I skoleferier holder vi åbent fra kl. 6.30-17.00 - fredage til kl. 16.30.

SFO'en har lukket to uger i skolens sommerferie. I disse uger etableres nødpasning i samarbejde med Kragelundskolens SFO.

Fremmødekontrol - Tabulex
Vi har fremmødekontrol i SFO, hvor børnene hver dag klikker sig ind og ud i vores komme-gå-system (Tabulex). I Tabulex er der mulighed for som forælder at lægge oplysninger ind om legeaftaler og andre fast tilbagevendende aftaler.

Garderobe
Alle børn får deres egen garderobe, hvor deres tøj og taske stilles.

Pladsgaranti

Der er pladsgaranti for alle børn fra skolens 0. til 3. klasse, hvilket vil sige, at alle, der ønsker at benytte fritidsordningen, er sikret en plads.

Opsigelse

Der er 2 måneders opsigelse af pladsen i SFO. Opsigelse kan ske til den 1. eller 15. i måneden.