Forældreråd

SFO har pt. ikke noget forældreråd, da det ikke er lykkedes at finde kandidater. Vi opfordrer alle til at henvende sig til enten indskolingsleder eller skoleleder.