Forældreråd

SFO har pt. ikke noget forældreråd, da det ikke er lykkedes at finde kandidater. Vi opfordrer alle til at henvende sig til enten indskolingsleder eller skoleleder. Der vil i løbet af efteråret 2019 blive igangsat en proces for at få etableret et forældreråd.