Samarbejdet med dig

Vi kan tilbyde:

 • En engageret og fagligt dygtig personalegruppe, der er indstillet på et positivt samarbejde med forældre og elever
 • Et personale, der opfatter elever og forældre som en positiv ressource
 • En tryg skolegang og et fagligt godt læringsmiljø
 • En gammel traditionsrig, men samtidig udviklende og nytænkende skole

Skolens opgave er sammen med forældrene at skabe de bedste betingelser for en god skolegang for den enkelte elev og samtidig sikre, at alle elever på skolen trives. For at dette kan ske vil skolen sanktionere i forhold til elever, der groft overtræder reglerne for god adfærd. Det kan ske ved samtaler med elev og forældre, overflyttelse til andet undervisningstilbud på skolen eller til andet skoletilbud. Ved særlige grove overtrædelser vil skolen kunne bortvise eleven i en periode. Efter en bortvisning kan eleven tidligst genoptage sin skolegang efter en samtale mellem elev, forældre og skolens ledelse.

Vi forventer af eleven at:

 • Eleven møder til tiden, veludhvilet og velforberedt
 • Eleven deltager aktivt og positivt i undervisningen
 • Eleven opfører sig ordentligt overfor de øvrige elever og skolens personale
 • Eleven efterlever skolens regler og retter sig efter personalets anvisninger
 • Eleven udviser en ordentlig adfærd og bruger et pænt sprog
 • Eleven udnytter sine evner optimalt
 • Eleven deltager i al undervisning herunder lejrskoler og andre ture. Svømning er obligatorisk på 2 årgange
 • Badning er obligatorisk efter idræt og svømning

Vi forventer af forældrene at:

 • Forældrene er positive og konstruktive i dialogen med skolen og omtaler skolen loyalt
 • Forældrene deltager aktivt i skolens liv herunder samtaler, forældremøder og sociale arrangementer
 • Forældrene har hovedansvaret for barnets opdragelse, således at barnet/eleven på en fornuftig måde kan deltage i undervisningen og sociale sammenhænge
 • Forældrene bakker op om Skåde Skole