Skolen er organiseret i 4 afdelinger:

  • SFO
  • indskoling
  • mellemtrin
  • udskoling.

Vores mål er at skabe en skole så det bliver muligt at udvikle sig fagligt og socialt, så den enkelte elev kan blive en aktiv deltager i samfundets fællesskab.

Alle pædagogiske medarbejdere er organiseret i teams inden for den enkelte afdeling. Afdelingerne koordinerer deres arbejde sammen med ledelsen på ugentlige møder, og afdelingerne mødes regelmæssigt om drift og pædagogik.

Pædagogerne har en meget høj deltagelsesgrad i undervisningen i indskolingen og er også organiseret i teams her. Alle dansk og matematiklærere er organiseret på tværs af årgangen og forbereder og efterbehandler undervisningen på årgangen på regelmæssige møder. I udskolingen forbereder og efterbehandler kulturfagslærerne (historie, kristendom, samfundsfag) og naturfagslærerne (geografi, biologi, fysik/kemi) undervisningen på årgangen samme på samme måde som dansk- og matematiklærerne.

Skolen arbejder med Walk-Though – dvs alle medarbejdere får besøg af afdelingslederen i undervisning eller i SFO mindst tre gange i løbet af et skoleår. Herefter drøftes aktiviteterne efter en aftalt dagsorden.