MOT er norsk og betyder mod.

MOT blev startet af norske topidrætsudøvere efter OL i 1994 for at forebygge sociale samfundsproblemer. MOT-konceptet er baseret på formålet om at skabe et tryggere samfund gennem dét at styrke unges robusthed, bevidsthed og mod.
I dag findes MOT i flere lande som Norge, Sydafrika, Thailand og selvfølgelig Danmark, hvor der er 103 skoler (november 2020), som har sat mod på skoleskemaet.

MOT har de unges liv i centrum, og med MOT arbejder vi med at gøre de unge bevidste om at træffe egne valg og vise mod. MOT´s tre grundværdier er derfor MOD til at leve, MOD til at vise omsorg og MOD til at sige nej.

MOT er undervisning i livsmestring på 7., 8. og 9. årgang og består af i alt 12 moduler af 150 min varighed. Alle udskolingsklasser har en MOT-coach, som sammen med klassen vil arbejde på at styrke de unges robusthed og mod gennem et forebyggende og kulturskabende program, hvor grundværdierne er den røde tråd gennem undervisningen.