MOT er norsk og betyder mod.

MOT blev startet af norske topidrætsudøvere efter OL i 1994 for at forebygge sociale samfundsproblemer. MOT-konceptet er baseret på formålet om at skabe et tryggere samfund gennem dét at styrke unges robusthed, bevidsthed og mod.
I dag findes MOT i flere lande som Norge, Sydafrika, Thailand og selvfølgelig Danmark, hvor der er 121 skoler (januar 2022), som har sat mod på skoleskemaet.

MOT har de unges liv i centrum, og med MOT arbejder vi med at gøre de unge bevidste om at træffe egne valg og vise mod. MOTs tre grundværdier er derfor MOD til at leve, MOD til at vise omsorg og MOD til at sige nej.

MOT er undervisning i livsmestring på 7., 8. og 9. årgang og består af i alt 12 moduler à 150 minutters varighed. Alle udskolingsklasser har en MOT-coach, som sammen med klassen arbejder på at styrke de unges robusthed og mod gennem et forebyggende og kulturskabende program.