Målet for indskolingen på Skåde Skole er, at alle børn oplever en tryg og sammenhængende dag, hvor eleverne veksler mellem undervisning, leg og fysisk aktivitet.

Vi vil en skole:

  • der giver glade og sunde børn med selvværd

  • der giver robuste, livsduelige og kreative børn

  • der giver børnene et højt fagligt niveau

  • hvor børn deltager i og inkluderer hinanden i fællesskaber

I Skåde Skoles indskoling er der ansat såvel lærere som pædagoger, der samarbejder om at sikre, at vi lever op til vores mål.

En skoledag for et barn i indskolingen defineres derfor som alt det arbejde, der foregår i hele skolens åbningstid, både undervisningsaktiviteter, fritidsaktiviteter og sociale aktiviteter.

I vores daglige arbejde anerkender vi aldersgruppens behov for flere pauser og at undervisningens bærende elementer skal være gentagelser, leg, kreativitet og bevægelse.

Lærere og pædagoger arbejder tæt sammen om såvel undervisning som det enkelte barns udvikling. Derved sikres, at Skåde Skole både er et godt lære- og værested.

Engelsk fra 0. klasse

”Hello, my name is…”
På Skåde Skole har alle børn engelsk i hele deres skoleforløb. Børnene undervises 20 minutter to gange om ugen fra 0. til 2. klasse. Derefter følges den vejledende timeplan.

Undersøgelser viser, at tidlig engelsk sprogstart sikrer en større sprogtilegnelse med øget aktivt sprog og skaber elever med større gå-på-mod i sprogundervisningen. Dertil kommer, at nutidens børn allerede ved skolestart besidder et stort engelsk ordforråd, som de har opbygget via musik, spil, film og til dels rejser.

Børnenes naturlige motivation og læringslyst er afsættet for undervisningen, som er bygget op omkring leg, spil, sang og musik. Lektionerne varetages af skolens meget kompetente indskolingslærere i engelsk og alt foregår på engelsk. Se videoen på siden for at få indblik i hvordan.

Skolens evaluering af engelsk i indskolingen viser en stor tilfredshed med tiltaget blandt såvel børn, forældre som personale.

To voksne i undervisningen

Lærere og pædagoger arbejder tæt sammen om at give skolens indskolingsbørn den bedst mulige skoledag. Alle klasser har derfor både en klasselærer og en klassepædagog. De to fagligheder bidrager sammen til at arbejde med såvel klassens sociale fællesskab som det enkelte barns faglige og sociale udvikling.

Vi prioriterer, at der i ca. halvdelen af børnenes undervisningslektioner er to voksne til stede i klassen. Det giver optimale betingelser for at nå alle børn hver dag, men giver samtidig mulighed for at organisere undervisningen anderledes end den traditionelle klasseundervisning. Der arbejdes derfor bevidst med forskellige holddelinger på årgangene, ligesom der altid både er en lærer og pædagog i klassen på fagdage. Derved skabes mulighed for at gennemføre undervisningen uden for skolens egen matrikel.

Udover klassepædagogen har hver årgang i indskolingen tilknyttet en årgangspædagog. Herved bliver der mulighed for, at medarbejderne på årgangen kan målrette ressourcer, hvor der er brug for det, og når der er brug for det.

Morgensamling

Det forpligtende fællesskab er en vigtig del af skolelivet på Skåde Skole.

En gang om ugen afvikler vi derfor morgensamling, hvor alle børn fra 0. til 3. klasse deltager. 

Eleverne fra 3. klasse er på skift ansvarlige for at styre samlingen og byde de andre elever velkommen. Derudover er klasserne i indskolingen på skift ansvarlige for at levere et lille indslag, som skal vises for de øvrige børn.

Endelig nyder vi på alle samlinger, at der også er rum til et par fællessange.

Fagdage

Fagdage afvikles alle fredage – ud over dage som f.eks. Skolernes Motionsløb, sidste skoledag mv. Fagdage er dage, hvor man arbejder med samme fag/emne/tema hele dagen. 

I indskolingen gennemføres alle fagdage på linje med resten af skolen, og der er altid både en lærer og en pædagog til stede. Herved sikres mulighed for at arbejde koncentreret med et fagligt område og fortsætte med det dagen igennem. Dette tror vi på giver optimale muligheder for at give rum til faglig fordybelse og sammenhæng også i de yngste børns undervisning. En fagdag giver mulighed for at tilrettelægge undervisningen i ”et andet rum”, f.eks. i det fri eller på et af byens museer, hvis dette understøtter læringssituationen. Herved får eleverne indblik i, at andre rum skaber andre muligheder for udfoldelse og læring.

Samarbejdet mellem skole og hjem

Du kan samarbejde med skolen om dit barns læring ved at vænne dit barn til at få rutiner omkring skoledagen, så morgenmad, pakning af skoletasken, samtaler om skolelivet og måske træning i bogstaver og tal bliver en naturlig del af hverdagen.

Klassens miljø og trivsel er afgørende for, at dit barn har det godt og kan lære. Derfor handler din rolle som forælder i indskolingen også om at få skabt et godt forældresamarbejde omkring klassen. Fælles aftaler og retningslinjer for klassen gør skoledagen tryg og forudsigelig for børnene.