Det er muligt at låne skolens lokaler


Man kan låne skolens lokaler til foreningsformål, undervisning, fastelavnsarrangementer og klassearrangementer

Kontaktperson

Ved lån af lokaler skal der være en kontaktperson, som har ansvaret for at sikre, at nedenstående retningslinjer og tjeklister bliver fulgt.

Weekend

Det er også muligt at låne lokalerne i weekenden. Det er imidlertid IKKE muligt at booke lokaler til overnatning, med mindre det drejer sig om skolearrangementer, hvor skolens lærere deltager.

Ekstra stole og borde

Ved lån af lokalerne er der mulighed for at låne ekstra stole og borde, hvis det oplyses i god tid inden arrangementet.

Alarmen

Af hensyn til alarmen er det vigtigt, at det KUN er de bookede lokaler, der anvendes. Går man i andre lokaler, og alarmen går i gang, vil regning fra alarmfirmaet blive sendt til kontaktpersonen mhp. betaling fra klassekasse eller lignende.

Rygeforbud

Der er rygeforbud i alle Aarhus Kommunes bygninger og på udendørs arealer, der tilhører bygningen. Dette gælder også ved udlån af lokaler uden for skolens åbningstid.

Gymnastiksalen

Ved lån af gymnastiksalen skal du kontakte Sport og Fritid i Aarhus Kommune, da de har råderet over lokalerne uden for skoletiden. Du booker via Aarhus Kommunes side om Booking af lokaler og idrætsfaciliteter.

Når du vil låne et lokale

Ved ønske om lån af lokale udfyldes en skriftlig anmodning, som du kan finde i Aula. Send anmodningen via Aula til skolens kontor eller aflever den samme sted. Den angivne kontaktperson får besked, om lokalet er ledigt på det ønskede tidspunkt.

På dagen for arrangementet afhentes nøgle på kontoret inden for kontorets åbningstid (mandag-fredag kl. 8-15). Nøglen skal afleveres på kontoret igen dagen efter arrangementet.

Tjekliste ved udlån

  • Lokalet afleveres opryddet og i samme stand som ved modtagelsen. Gulvet skal være fejet.
  • Er der lånt borde og/eller stole pakkes disse sammen efter anvisningerne på stativerne hertil.
  • Når I forlader lokalerne, så tjek at alle tilgængelige døre og vinduer er lukket/låst, og alt lys er slukket.
  • Kontaktpersonen har ansvaret for at sikre, at låsen på yderdøren slås til igen, når skolen forlades.

Skolen er ubemandet efter kl. 16 men i nødstilfælde eller ved tekniske problemer kan du kontakte skolens tekniske serviceleder på telefon 8713 9125.

Madkundskab og sløjdlokale

Det er ikke muligt at låne madkundskabslokalet uden at en lærer er med til arrangementet – dette af hygiejnehensyn.
Det er ligeledes af sikkerhedsmæssige hensyn ikke muligt at låne sløjdlokalet.