På Skåde Skole arbejder vi i dette skoleår med Kræftens Bekæmpelses X:IT-program i udskolingen. X:IT er en indsats, der forebygger, at elever i grundskolen begynder at ryge. Der er de seneste år som bekendt sket en stigning i antallet af børn og unge, der begynder at ryge, og som ryger fast. Det er en ærgerlig udvikling, som vi sammen skal forsøge at bremse og vende i en mere positiv retning. Derfor arbejder vi med X:IT-programmet.
X:IT er sat sammen af flere elementer, der kan holde unge røgfrie: Røgfri skoletid og kompetencegivende undervisning. Ved at arbejde målrettet med X:IT, støtter vi vores elever i ikke at ryge og giver dem viden om rygning og tobak. Forskning viser, at X:IT-skoler, der arbejder med elementerne, kan halvere andelen af elever, der ryger, og på den måde arbejder vi, sammen med flere skoler i Aarhus Kommune, mod en røgfri fremtid.