Program for besøgsdag 3. maj 2022 kl. 9-11:30

 1. Morgensamling
 2. Fordeling i to klasser – Vi siger goddag til hinanden
 3. Aktiviteter og leg
 4. kl.11 madpakker
 5. kl.11.30 farvel og på gensyn

Kalender for kommende skolebørn 2022

 • April. Forældre/børn kan komme forbi Skåde Skoles kontor og hente en velkomsthilsen

 • Fredag i maj. Skolebesøg for kommende 0. årgang. kl. 9.00 til 11.30.
  Børnene kommer med forældre eller børnehave. 

 • Slut maj. Brev med klasseliste sendes via e-boks

 • Start juni. Alle børn skriver sig selv ind på Skåde Skole.
  Herefter mødes børn og forældre med børnehaveklasselærer/klassepædagog

Velkommen i 0. klasse

Vi glæder os til at møde dit barn og jer forældre. Vi ved, at overgangen fra børnehave til skole kan være både spændende og for nogen lidt svær. Derfor har vi forskellige tiltag inden skolestart, så vi forbereder dig og dit barn bedst muligt.

Barnet starter i skole det kalenderår, hvor det fylder seks år. Forældre vil modtage information om indskrivningen i deres e-boks.

 

 

Sammenhæng mellem dagtilbud og skole

Skåde Skole og Skåde-Højbjerg Dagtilbud har et godt samarbejde omkring overgangen fra dagtilbud til skole. Når dagtilbud og skole etablerer et tæt samarbejde om børnenes fællesskab, læring, trivsel, udvikling og dannelse så skabes grundlaget for en bro mellem dagtilbuddets pædagogiske læreplan og skolens rammer i børnehaveklassen.

Det er en vigtig tid for dit barn, når barnet går fra at være børnehavebarn til at starte i SFO og i skole. I børnehaven indgår børnene i særlige tilbud frem mod SFO og skolestart. Der vil også være tilbud på skolen for børn, dagtilbud og forældre.

På vej mod skolestart

På Skåde Skole inviteres kommende skolebørn/forældre til:

 • Informationsaften for forældre
 • Morgensamling sammen med voksne fra børnehaven
 • Skolebesøg med egen storbørnsgruppe
 • Besøgsdag i kommende klasse med forældre
 • Besøgsdag i SFO med forældre

Og I må som familie altid benytte vores fantastiske legeplads.

Datoer for arrangementer vil forældre til kommende skolebørn modtage via e-boks.

Inden den endelige klassedannelse laves er alle kommende skolebørn overleveret til den Pædagogiske leder af indskolingen. Slut maj- start juni måned sendes klasselister ud via e-boks. 

Udsættelse

Du kan, i samråd med pædagoger fra dit barns børnehave, søge om at udsætte skolestarten, hvis der er særlige forhold, der taler for det. Vi kan udsætte skolegangen, når det er begrundet i dit barns udvikling, og det er betinget af, at dit barn er optaget i et dagtilbud. 

Læs mere om skoleparathed her.

Har I spørgsmål omkring skolestart, kan I kontakte den pædagogiske leder for indskolingen Britt Solbjerg Majewski

Jeres barn kan starte i SFO mandag den 1. august 2022

Skolen starter mandag den 8. august 2022