Hvis du er bekymret for dit barn, så er det en god idé at henvende sig til personalet på skolen. Du skal starte med at tale med dit barns lærer eller klassepædagog. De kan hjælpe dig i processen, dels ved at tale med dig umiddelbart, og dels fordi de ved, hvem man skal søge hjælp hos. 

På mødet taler I om tre emner: 

  • Dit barns faglige og sociale udvikling
  • Din bekymring
  • Hvordan du og skolen bedst kan hjælpe dit barn

Hvis du har brug for at gå videre, kan du altid kontakte skolens pædagogiske ledere og bede om et møde.

Nogle børn har brug for støtte og særlige aftaler i skoletiden for at trives fagligt og socialt. Derfor har vi mange indsatser, som kan hjælpe dit barn. Alle indsatser inddrages og alle aftaler sker i tæt samarbejde mellem os og jer. 

Skolen har tæt samarbejde med PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning). Du kan læse mere om PPR her.