Mellemtrinnet

Mellemtrinnet binder skolen sammen. Dels har eleverne ansvar som venskabsklasser for skolens yngste elever og dels står de til rådighed som undervisningsplatform for skolens ældste elever. Det er ligeledes på mellemtrinnet eleverne bliver repræsenteret i skolens elevråd og derved formelt får mulighed for medbestemmelse i skolens virke.

Eleverne kommer fra indskolingen, hvor ydre styring er meget vigtig. Dvs. de voksne anviser i meget høj grad hvad man skal gøre og hvornår. På mellemtrinnet begynder man i langt højere grad at gå fra ydre til indre styring. Dvs. nu har jeg lært, at i denne situation skal jeg gøre sådan – så det gør jeg. Af mig selv.

Eleverne på mellemtrinnet er gode til at fordybe sig i fagligt stof og bevidste om egen faglige udvikling. Vores mål er at skabe en kultur, hvor faglighed er ”in”, hvor det er ”sejt” at lære og hvor vi ønsker at blive kloge sammen.

Vi arbejder differentieret med undervisningen, så alle elever får mulighed for at blive så dygtige som de kan. Dette kan både være i individuelle opgaver, på hold, i projekter og både i egen klasse og på tværs af årgangen. Det er derfor naturligt, at der i løbet af mellemtrinnet opstår flere relationer på tværs af årgangen.

Fagdage

På en fagdag sikres elever og lærere mulighed for at arbejde koncentreret med et fagligt område og fortsætte med dette dagen igennem. Herved skabes optimale muligheder for faglig fordybelse og naturlig progression i undervisningen.

Der er således mulighed for at tænke i en mere helhedsorienteret undervisning, hvor man ikke pakker sammen efter hver time, men har et forløb, hvor samme tema kendetegner hele dagen.

På fagdagene har eleverne som udgangspunkt samme fag og voksne hele dagen. Nogle børn vil opleve, at flere fag sammentænkes og man eks. laver et dansk/ billedkunstforløb over flere fagdage.

En F–dag giver endvidere mulighed for at tilrettelægge undervisningen i ”et andet rum”, f.eks. i det fri eller på et af byens museer, hvis dette understøtter læringssituationen. Herved får eleverne indblik i, at andre rum skaber andre muligheder for udfoldelse og læring.

Holddeling

Skåde Skole ønsker, at alle elever skal modtage den bedst mulige undervisning. Skolens personale arbejder derfor bevidst med periodevis holddeling i flere af fagene. Holdundervisningen vil typisk løbe over en given periode eller på fagdage, hvor eleverne undervises med afsæt i kompetencer, fagligt niveau, køn eller andet. Holdene dannes inden for egen klasse eller på tværs af årgangen.

Valgfag

Eleverne på mellemtrinnet skal vælge et fag på tværs af 4.-6. årgang. Valgfagsordningen giver eleverne mulighed for at dyrke egne interesser. Samtidig introducerer ordningen eleverne til nogle af udskolingens linjefag og gør dem derved bedre rustet til at foretage det kommende valg af linje i udskolingen.

Skåde Skole udbyder følgende valgfag for eleverne på 4.-6. årgang:

Writer's Nest

Formålet med undervisningen er ganske enkelt at give dig blod på tanden (eller pennen) for at få dig i gang med at skrive. Vi skriver, læser op for hinanden og gennem feedback udvikler, forbedrer og vokser vores tekster.Forløbet slutter med et fælles projekt, hvor vi producerer eksempelvis et skoleblad eller en novellesamling.

 • Her får du forfatternes bedste skrivetips

 • Gennem sjove skriveøvelser lærer du at gøre din tekst mere levende

 • Vi kigger også nærmere på kommaet. Hvorfor ligner det en lille reje og hvor skal det stå?

 • Du får fifs til, hvordan du overhovedet kommer i gang med en historie, når hovedet er helt tomt

Skoleskak og skolebridge

I dette valgfag skal vi spille, tænke og koncentrere os. Hvis du aldrig har spillet skak før vil du lære det fra bunden. Vi vil gennemgå de forskellige brikker, spillepladen og de forskellige regler. Hvis du er øvet vil du også blive udfordret med forskellige opgaver, kende til forskellige træk som f.eks. ”skomageren” og evt. spille skak på tid.

I løbet af det halve år skifter vi over til kortspillet bridge, hvor man spiller med en fast makker. Dvs. at man er sammen 2 og 2, hvilket udfordrer samarbejdsevnen i modsætning til skak. Igen lærer vi reglerne fra bunden og bygger stille og roligt spillet op, så det hele tiden bliver mere og mere udfordrende.
Både skak og bridge giver gode kompetencer i forhold til matematik og styrker koncentrationsevnen, samtidig med at man bliver bedre til at tænke logisk og fremadrettet.

FabLab

I valgfaget FabLab skal du lære at styre en proces fra idé til prototype. Vi vil anvende forskellige digitale muligheder til at idégenere, planlægge og lave prototyper. Der undervises i både teori og praksis indenfor digital design og FabLab (Fabrication Laboratory).
Du kommer til at arbejde med simpel programmering, 3d print, vinylcut, og elektronik.
Et Fablab – Fabrication Laboratory – er et kreativt, højteknologisk prototypeværksted, hvor du kan omsætte idéer og projekter til fysisk form.

 • Er du kreativ og har lyst til at påvirke dine omgivelser?

 • Kan du lide at arbejde projektorienteret?

 • Er du samarbejdsorienteret, selvstændigt tænkende og har du lyst til ”at være på”?

Billedkunst

I billedkunst skal vi arbejde med tegneserier gennem tiden - og selv fremstille dem. Vi skal undersøge Street Arts historie, samt prøve at producere det. Vi vil prøve at lave time lapse film og arbejde med fotografi. Derudover skal vi arbejde med, hvordan man præsenterer sine værker bedst på en udstilling. 

 • Vil du udvikle dine evner til at formulere dine tanker og ideer via billeder?

 • Vil du gerne have større viden om kunst og kunsthistorie?

 • Vil du udvikle dine evner til at udvælge et motiv?

Fransk

Kunne du tænke dig at lære at tale lidt fransk?
På fransk-valgholdet skal vi arbejde med

 • små skriftlige opgaver i en arbejdsbog

 • sprog og udtale

 • små samtale-øvelser

 • seværdigheder i Frankrig

Dans

På danseholdet får du lært basis danseteknikker, hele koreografier og motorisk-præcision. Vi lærer flere hele danse, både tidens hypede trin, hip hop, funk, showdance, og også ældre stilarter, som er sjove og energiske. Musikken passer til.

 

IT i undervisningen

Skåde Skole har i en årrække arbejdet målrettet med IT i undervisningen.  Skolen har de seneste år derfor anvendt midler til indkøb og understøttelse af IT-didaktiske/pædagogiske projekter.

Således er der i dag interaktive tavler i alle klasselokaler tilhørende 4.-9. klassetrin samt naturfagslokaler. Øvrige klasselokaler er forsynet med projektor. Dertil kommer at skolens råder over ca. 200 computere, hvoraf hovedparten er bærbare.

I Aarhus Kommune bygger IT-strategien på ”Bring your own device” . Denne strategi følger skolens udskolingselever og alle elever fra 7.-9. klasse har derfor ”lockers” til opbevaring af materiel.

Skåde Skoles målsætning er at anvende de digitale muligheder i undervisningen hver gang, det skaber et bedre undervisningsmiljø og motiverer eleverne mere end de traditionelle lærebøger. Skolens budgetudvalg har derfor, i fordelingen af midler til de forskellige fag, målrettet prioriteret de fag, der ønsker at gøre brug af digitale lærebøger og læremidler i undervisningen. Dertil kommer, at skolen er opsøgende i forhold til diverse støtteordninger. Som følge af dette har vi adgang til en meget stor platform af digitale læremidler, ligesom vi har investeret i Djeeo og Lego Mindstorm, som begge er materialer, som understøtter en skabende, eksperimenterende og innovativ undervisning.

Skåde Skole er og ønsker at være en foregangsskole for anvendelse af digitale muligheder i undervisningen. Vi arbejder målrettet med konstant at udvikle egen praksis, videndeling på tværs af underviserne og afsøgning af, hvordan vi tilbyder en undervisning, som afspejler den verden, vores elever vokser op i.