Mellemtrinnet

Mellemtrinnet binder skolen sammen. Dels har eleverne ansvar som venskabsklasser for skolens yngste elever og dels står de til rådighed som undervisningsplatform for skolens ældste elever. Det er ligeledes på mellemtrinnet eleverne bliver repræsenteret i skolens elevråd og derved formelt får mulighed for medbestemmelse i skolens virke.

Eleverne kommer fra indskolingen, hvor ydre styring er meget vigtig. Dvs. de voksne anviser i meget høj grad, hvad man skal gøre og hvornår. På mellemtrinnet begynder man i langt højere grad at gå fra ydre til indre styring. Dvs. nu har jeg lært, at i denne situation skal jeg gøre sådan – så det gør jeg. Af mig selv.

Eleverne på mellemtrinnet er gode til at fordybe sig i fagligt stof og bevidste om egen faglige udvikling. Vores mål er at skabe en kultur, hvor faglighed er ”in”, hvor det er ”sejt” at lære, og hvor vi ønsker at blive klogere sammen.

Vi arbejder differentieret med undervisningen, så alle elever får mulighed for at blive så dygtige, som de kan. Dette kan både være i individuelle opgaver, på hold, i projekter og både i egen klasse og på tværs af årgangen. Det er derfor naturligt, at der i løbet af mellemtrinnet opstår flere relationer på tværs af årgangen.

Fagdage

På en fagdag sikres elever og lærere mulighed for at arbejde koncentreret med et fagligt område og fortsætte med dette dagen igennem. Herved skabes optimale muligheder for faglig fordybelse og naturlig progression i undervisningen.

Der er således mulighed for at tænke i en mere helhedsorienteret undervisning, hvor man ikke pakker sammen efter hver time, men har et forløb, hvor samme tema kendetegner hele dagen.

På fagdagene har eleverne som udgangspunkt samme fag og voksne hele dagen. Nogle børn vil opleve, at flere fag sammentænkes og man eks. laver et dansk/billedkunstforløb over flere fagdage.

En fagdag giver endvidere mulighed for at tilrettelægge undervisningen i ”et andet rum”, f.eks. i det fri eller på et af byens museer, hvis dette understøtter læringssituationen. Herved får eleverne indblik i, at andre rum skaber andre muligheder for udfoldelse og læring.

Holddeling

Skåde Skole ønsker, at alle elever skal modtage den bedst mulige undervisning. Skolens personale arbejder derfor bevidst med periodevis holddeling i flere af fagene. Holdundervisningen vil typisk løbe over en given periode eller på fagdage, hvor eleverne undervises med afsæt i kompetencer, fagligt niveau, køn eller andet. Holdene dannes inden for egen klasse eller på tværs af årgangen.

IT i undervisningen

Skåde Skole har i en årrække arbejdet målrettet med IT i undervisningen.  Skolen har de seneste år derfor anvendt midler til indkøb og understøttelse af IT-didaktiske/pædagogiske projekter. Således er der i dag tavler forsynet med projektor i alle klasselokaler tilhørende 4.-9. klassetrin.

I Aarhus Kommune får alle elever fra 2. klasse udleveret en Chromebook. Det kan du læse mere om her.

Skåde Skoles målsætning er at anvende de digitale muligheder i undervisningen hver gang, det skaber et bedre undervisningsmiljø og motiverer eleverne mere end de traditionelle lærebøger.  om følge af dette har vi adgang til en meget stor platform af digitale læremidler, ligesom vi har investeret i Lego Spike, som understøtter en skabende, eksperimenterende og innovativ undervisning.

Skåde Skole er og ønsker at være en foregangsskole for anvendelse af digitale muligheder i undervisningen. Vi arbejder målrettet med konstant at udvikle egen praksis, videndeling på tværs af underviserne og afsøgning af, hvordan vi tilbyder en undervisning, som afspejler den verden, vores elever vokser op i.